Vi er dødelige - glæd dig derfor over livet


Døden er en del af livet. At tale om den kan være livs givende.

Det, at vi skal dø er noget, som berører os alle. Ikke desto mindre er dette tema et tabu. Selvom vi så godt som hver dag bliver konfronteret med død og ødelæggelse via dagens nyheder og gennem andre kanaler, så er døden alligevel ikke noget vi taler om. Det samme mønster kan iagttages i psykoterapien. Man kan selvfølgelig gå i terapi for at modtage sorgarbejde, men derudover er døden en sjælden gæst i terapitimerne.

Men døden og er et vigtigt tema i alle menneskers liv. Blandt andet taler den eksistentielle psykoterapi ligefrem om døden, som den ypperste primærangst, som gennemsyrer alle menneskers liv blot på et ubevidst plan. Når døden tillægges så stor en betydning, er det så ikke på sin plads at få talt om den?

Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk