Om mig


Læs
Psykoterapeut Michael Heckenthaler


Min psykoterapi sammenfattet.

“Vor dybeste frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige.
Vor dybeste frygt er, at vi er grænseløse kraftfulde.
Det er vores lys, ikke vores mørke, der skræmmer os mest.
Vi spørger os selv, er jeg virkelig strålende begavet, vidunderlig, talentfuld og eventyrlig?
Er det i virkeligheden ikke det du er? Du er skabelsens barn. At gøre dig lille tjener ikke verden.
Der er intet oplyst i at gøre dig mindre, så andre mennesker omkring dig ikke vil føle sig usikre.
Vi er født til at manifestere det ypperste i os, det er i os alle !
Når vi lader vort eget lys skinne, giver vi ubevidst andre mennesker lov til at gøre det samme!
Når vi frigør os fra vores egne begrænsninger, befrier vores tilstedeværelse automatisk andre”! 

Af Susanne Williamson

Jeg er 52 år og psykologuddannet.

De sidste 15 år har jeg arbejdet som psykologisk rådgiver, hvoraf de seneste otte år har været som psykoterapeut. Min drivkraft i mit arbejde har alle dage været, hvordan man hjælper mennesker fra A til B, og hvordan man motiverer til selvhjælp.

Hvordan arbejder jeg?
I forhold til mit terapeutiske arbejde er jeg inspireret af den
eksistentielle psykoterapi og fænomenologien. Netop fordi de fokuserer på hele livssituationen og måden du er i verdenen på. Indenfor denne psykologiske retning er det terapeutens opgave, at forsøge, at sætte sig ind i klientens verdensanskuelse. Det tilkommer mig ikke at pådutte tolkninger eller fremme forudgående antagelser. Min terapi tager helt og holdent udgangspunkt i mine klienters situation, anskuelser og deres eget eksistentielle udtryk.

Derudover benytter jeg mig af dele af den traditionelle
kognitive terapi. Et værktøj, som har vist sig at være effektivt, når der skal arbejdes med adfærdsændringer.

For mig er det af afgørende betydning, at psykoterapien ikke kun skal lindre, men den skal hjælpe med at udvikle ens potentialer, styrke selvværdet og ikke mindst hjælpe én til at få en lykkelig og givende tilværelse (
se denne video, så ved du hvad jeg mener med 'lykkelig'). Hvorfor nøjes med at (over)leve, når livet byder på så meget mere?
Men det kan være en vanskelig opgave at skulle gøre 'hovedrent' i ens tilværelse. Det er her jeg kommer ind i billedet. Det er min fornemmeste opgave at støtte og hjælpe. Dog er det ikke ud af min mund sandheden skal høres, men ud af dit eget sind. Jeg bygger kun stilladset, du er dit eget bedste redskab.

Hvad kan du forvente?
Hvis du beslutter dig for et samarbejde med mig, så kan du forvente at møde en psykoterapeut som er:

  • Konkret - taler ikke i gåder, men forholder mig til sagens kerne
  • Direkte - siger 'tingene' uden omsvøb
  • Planlæggende - jeg udarbejder en tydelig behandlingsplan så du/I ved, hvad der skal ske fremadrettet
  • Progressionsorienteret (uden hast). Du/I skal have en tydelig fornemmelse af, at samtalerne hjælper og at der sker en positiv foranding i dit eller jeres liv.
Den ‘gode’ terapeut bruger en bred vifte af værktøjer. Men det vigtigste værktøj, som tjener til inspiration er de mennesker, som jeg arbejder med. Jeg håber, at mine klienter får gavn af mine samtaler, på sammen måde som jeg får gavn af, at andre mennesker skænker mig deres tillid og inviterer mig ind i deres liv.


Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk