Parterapi - få nye perspektiver på jeres parforhold


Parterapiens 4 faser og hvordan det viser sig i samtalerne.

Når I har følelsen af at glide fra hinanden

Vælger man at gå i parterapi, så har man et ønske om at få parforhold til at fungere igen. Det er ikke usædvanligt, at man har en oplevelse af, at der lysår imellem en selv og den anden, og at man er ved at glide længere og længere væk fra hinanden. Der er ved at være mere tavshed end tale i ens parforhold.
Men på trods af, at der er kommet en hvis distance, er det ikke sådan, at ens oprindelige følelser nødvendigvis er helt forsvundet. Man vil sandsynligvis fornemme, at disse oprindelige emotioner fortsat er der, men at de ligger dybt begravet under al verdens udfordringer, som fx: Hverdagens monotoni, beskyldninger, manglende passion og ikke mindst dårlig kommunikation og et drænende samvær.

Hvad kan parterapien?

Det overordnede formål med samtalerne er at ‘grave’ sig igennem de slørende følelsesmæssige lag, og finde frem til de oprindelige emotioner. Det er disse glemte eller fortrængte emotioner, som skal danne basis for det videre forløb.

Parterapi - Højby Psykotrapi

Når ordene sårer

Ofte er det kommunikationen, der er løbet helt af sporet og som der først og fremmest skal rettes op på. Det er blevet nemmere at ’skyde’ med bebrejdelser og frustrationer på den anden end at vise respekt og anerkendelse. Årsagerne til denne ændring i kommunikationen kan være mangfoldige. En af de helt store udfordringer for kommunikationen er, at man tager den anden for givet på en sådan måde, at man knap nok taler med hinanden. Denne mangel på anerkendelse og hensyntagen er noget af det der arbejdes meget med i parterapien. Kun ved at lære at se den anden, som det menenske vedkommende er kan kommunikationen for alvor ændres

Hvad kan parterapien?

Samtalerne skal hjælpe jer med at genskabe den gode tone i jeres forhold. I fælleskab skal vi udvikle strategier, som hjælper jer med at fremme en ærlig og konstruktiv dialog. På sigt vil denne fremme jeres gensidig forståelse. En vigtig grundsten i jeres ’fornyede’ relation.

Højby Psykoterapi tilbyder parterapi.

Det nye perspektiv i jeres parforhold

Som tiden skrider frem vil I opdage, at en selvforstærkende og positiv forandring er indtruffet. I er blevet bedre til at ’udtale’ det som berører jer, I er hver især blevet mere tydelig I jeres kommunikation og samtidigt med det vender overskuddet tilbage. Den ’gode’ tone er ved at være genfundet, og giver nu muligheden for at passion og kærlighed atter bliver de toneangivende emotioner i jeres forhold.

Hvad kan parterapien?

Min opgave i terapien er at støtte og hjælpe jer med at holde den terapeutiske proces i gang. Jeg vil gøre, hvad der er nødvendigt for at fremme jeres fælles udvikling - men det er jer, som i sidste ende er de ansvarlige for jeres egen succes.

Højby Psykoterapi tilbyder parterapi. I nærheden af Odense.

Målet - det nye parforhold

At genskabe et parforhold er ikke noget man kan snakke sig til, det er kun noget man kan handle sig frem til. Men resultatet er hele umagen værd. Parterapi vil ikke kun hjælpe jeres parforhold, det er også med til at udvikle jer som personer. Samtalerne kommer til at styrke jeres selvværd og dermed give jeres forhold varighed og styrke.

Hvad kan parterapien?

Terapien skabte klarhed i forhold til jeres følelser og måden I ser jer selv på. Der blev lagt et nyt fundament for jeres tosomhed, som bygger på refleksion og gensidig respekt. Til sidst vender kærligheden tilbage helt af sig selv :)

Højby Psykoterapi tilbyder parterapi.

Mere om parterapi…

Parterapi er for alle

Fra fantasi til virkelighed

Parterapien kan være med til at skabe det 'gode' fundament for jeres parforhold og give jer den tryghed I ønsker. Et parforhold kører ikke sig selv. Det kræver noget af os, at kunne være sammen med et andet menneske. De fleste af os har en forestilling om, hvordan et godt parforhold skal være, men virkeligheden kan hurtigt blive en anden. Hverdagen og dens rutiner kan lægge sig som en tåge over ens parforhold, der truer med at kvæle kærligheden med hverdagens ligegyldigheder. Parterapien kan vise vejen mod et sundere og mere givende parforhold.


Når parforholdet er kørt fast

Kom ud af en fastkørt situation

Mange oplever, at deres parforhold er kørt fast. Dårlig kommunikation, diskussioner over ligegyldige ting dræner forholdet. Hvor der engang var spænding, gode samtaler, spontanitet og harmoni er der nu kun fastkørte fronter tilbage. Parterapien kan bløde op på denne tilstand. Med gode dialoger kommer I til at nærmere jer hinanden igen. I vil genoptage jeres to-somhed og dermed styrke jeres parforhold som helhed.


Du og dit parforhold

Er græsset grønnere på den anden side?

Mænd og kvinde i alle aldre kan på et eller andet tidspunkt i deres parforhold komme i tvivl, om det virkeligt er det parforhold de ønsker, eller om der er mere at hente på den anden side af ens parforhold.


Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk